Ga naar de inhoud
10 november 2022 • KENNISBANK

Gedragscode Promotionele Kansspelen

Sinds 2006 mag een kansspel zonder vergunning worden georganiseerd als het uitsluitend dient ter promotie van een product, dienst of organisatie volgens de regels van de Code Promotionele Kansspelen. De Code  maakt onderscheid tussen een klein en groot promotioneel kansspel. Een klein promotioneel kansspel heeft een totale prijzenwaarde van minder dan € 4.500. En mag meerdere keren georganiseerd worden. Een groot promotioneel kansspel heeft een prijzenpot van max €100.000 (excl. kansspelbelasting) en mag maximaal één keer per jaar georganiseerd worden.

Voor beide categorieën geldt dat u duidelijk moet aangeven:

 • naam en adres van de aanbieder;
 • naam van het te promoten product, de dienst of organisatie;
 • de termijn waarbinnen deelname mogelijk is;
 • de wijze waarop iemand kan deelnemen;
 • de hoogte van de communicatiekosten (max € 0,45 per deelname);
 • het aantal te winnen prijzen of premies, een beschrijving daarvan en de totale
  waarde daarvan;
 • de wijze waarop winnaars worden aangewezen en het aantal trekkingen;
 • de wijze van bekendmaking van winnaars;
 • de datum van trekking en uitreiking van prijzen of premies;
 • verplichte leeftijd deelnemer 18 jaar of ouder;
 • de wijze van inhouding of aangifte van eventuele kansspelbelasting (29% voor prijzen boven de €449);                            
 • de wijze waarop een klacht kan worden ingediend en de klachtenprocedure.

Bij een groot promotioneel kansspel bent u verplicht spelvoorwaarden op te stellen waarin deze informatie staat. Bij een klein promotioneel kansspel niet.

Toezicht op naleving Gedragscode promotionele kansspelen

De Kansspelautoriteit ziet toe op de naleving van de Gedragscode promotionele kansspelen. Een klacht moet wél eerst bij de aanbieder van het spel worden ingediend. De aanbieder moet daarom ook een klachtenprocedure hebben en ervoor zorgen dat deelnemers een klacht kunnen indienen. Is de klager niet tevreden met de afhandeling? Dan kan de Kansspelautoriteit in actie komen.

Meer weten over de regels vanuit de Gedragscode Promotionele Kansspelen? Lees hieronder de meest gestelde vragen omtrent deze gedragscode of bekijk onze e-learnings en klassikale trainingen.