Ga naar de inhoud
KENNISBANK

Wet op het financieel toezicht

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. Zodat de financiële markten meer doelgericht, marktgericht en inzichtelijk worden. Naast regels over toezicht, vergunningen en integriteit, geeft de wet ook regels hoe banken met consumenten moeten omgaan.

Zorgvuldige advisering

Consumenten kunnen zich vaak moeilijk een beeld vormen van de verschillende financiële producten en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Banken moeten hen daarom goed en zorgvuldig adviseren. Zo zegt de Wft dat de informatie die een financiële onderneming verstrekt correct, duidelijk en niet misleidend moet zijn. Maar de informatie moet ook evenwichtig zijn: met relevante voor- én nadelen en de risico’s van het product.

Wft-vakbekwaamheid
Financiële dienstverleners zijn ook wettelijk verplicht de vakbekwaamheid van hun medewerkers aan te tonen en borgen. Dat geldt ook voor medewerkers die externe klantcontacten verzorgen. Zo moeten bijvoorbeeld de verkopers van goederen op afbetaling voldoen aan informatievereisten en in uitzonderlijke gevallen over vakbekwaamheidsdiploma’s beschikken.

Meer weten over de regels vanuit de Wet op het financieel toezicht? Lees hieronder de meest gestelde vragen omtrent deze wetgeving of bekijk onze e-learnings en klassikale trainingen.