Ga naar de inhoud

Privacy Statement Compliance Community B.V. (Weetwatjezegt/WWJZ)

Inleiding

Compliance Community B.V. (“WWJZ”) levert online trainingsprogramma’s op het gebied van compliance bij klantcontact en datagebruik in zowel de commerciële als charitatieve sector. Ten behoeve van de activiteiten van WWJZ  worden Persoonsgegevens geregistreerd. WWJZ behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is in beginsel van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door WWJZ als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert WWJZ een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor geaggregeerde compliance analyses en de verzameling van Persoonsgegevens voor eigen CRM/marketing doelen. WWJZ verwerkt tevens gegevens als verwerker voor haar opdrachtgevers.

WWJZ als verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder leest u in welke situaties WWJZ voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

WWJZ CRM

WWJZ verzamelt contactgegevens van (potentiële) Opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van WWJZ. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met WWJZ in contact treedt.

 

WWJZ verzamelt bedrijfs- en contactgegevens, bankgegevens, contact- en aankoophistorie. WWJZ legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

WWJZ als verwerker

WWJZ levert diensten voor compliance controles op het gebied van privacy en klantcontact aan (hoofzakelijk) organisaties. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij (persoons)gegevens in de rol van (sub)verwerker.

Cookies

Om u beter en persoonlijker te kunnen helpen maakt WWJZ gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op haar websites; hierna ‘cookies’. Hiermee volgt WWJZ uw gedrag op onze site(s). Op basis hiervan kunnen wij  diensten aanbieden die aansluiten bij uw behoeften of interesses en onze websites optimaliseren. We vertellen in deze verklaring welke cookies wij kunnen plaatsen en welke functie ze hebben.

 

Functionele cookies

Onze functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze websites. U kunt deze dan ook niet weigeren. Deze cookies helpen ons uw taal of land herkennen, zien of u onze website bezoekt vanaf een pc, tablet of telefoon en helpen uw gebruikservaring hierop af te stemmen. Door middel van een cookie onthouden wij ook of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van andere niet noodzakelijke cookies.

 

Analytische cookies

Uw gebruik van onze site wordt geanalyseerd met behulp van analytische cookies, zoals Google analytics. Webbezoek wordt geregistreerd onder een unieke (maar anonieme) ID, waardoor we u herkennen als nieuwe of terugkerende bezoeker. Met deze cookies meten wij de effectiviteit van de website en de getoonde informatie; we kijken niet naar individueel surfgedrag. Aan de hand van deze  informatie proberen we de website steeds weer een beetje beter te maken. Deze cookies zijn door ons zo ingesteld dat ze geringe gevolgen hebben voor privacy. We hoeven er daarom geen toestemming voor te vragen. Ze worden bij ieder bezoek geplaatst.

 

Google analytics

Met deze cookie meten we het gebruik van onze websites. Google analytics geeft onder andere inzicht in hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke webpagina’s de bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website doorbrengen.

 

Marketing en personalisatie cookies

WWJZ gebruikt cookies om de websites relevanter te maken door de inhoud af te stemmen op de interesses van onze bezoekers. Dit soort cookies wordt ook wel tracking cookies genoemd. We plaatsen advertenties via de platforms van Google en LinkedIn. Hieronder vallen ook kanalen als YouTube en Instagram. Dankzij cookies kunnen we mensen die al eerder interesse hebben getoond in onze diensten of vacatures op andere websites of apps relevante informatie aanbieden. Ook kunnen we met behulp van marketing cookies eerder gebruiksgedrag meten en analyseren.

 

Double Click

Double Click is de advertentietechnologie van Google die helpt bij het maken, uitvoeren en beheren van digitale advertenties voor kopers, videomakers en verkopers. Met deze cookie verbeteren wij de content van onze reclameuitingen online om ze bijvoorbeeld relevanter te maken of te voorkomen dat advertenties te vaak terugkomen.

 

Google Adwords Conversion

Met behulp van deze cookie meten wij de resultaten van  onze tekstadvertenties die getoond worden in de Google zoekmachine.

 

Google Tag Manager

Deze cookie stelt ons in staat alle andere Google diensten op de site te managen.  Zo kan nieuwe inhoud worden geplaatst op de website, zonder dat er een nieuwe versie van de website hoeft te worden uitgerold.

 

Pardot

Deze cookie wordt gebruikt om informatie op de websites en onze nieuwsbrieven af te stemmen op interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen. De Pardot cookie kan gebruikt worden om pagina’s te personaliseren en informatie te onthouden om het u gemakkelijker te maken. Reeds ingevulde persoonsgegevens of voorkeuren worden voor u onthouden, zo hoeft u bij een vervolgbezoek dit niet opnieuw in te vullen.

 

LinkedIn Ads

WWJZ werkt met het advertentieplatform van LinkedIn. Met behulp van deze cookie meten wij de resultaten van de verschillende campagnes die we daar inzetten.

 

U kunt de cookies van Google binnen het Google platform uitschakelen op de volgende site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

U kunt de cookies binnen het LinkedIn platform hier uitschakelen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en WWJZ te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit). Wilt u van deze rechten gebruik maken, stuur dan een e-mail naar info@weetwatjezegt.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor ook eenvoudig afmelden via de laatst ontvangen e-mail. Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken. Heeft u het idee dat WWJZ niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

WWJZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. WWJZ schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt u deze richten aan WWJZ, via info@weetwatjezegt.nl.

Wijziging van Privacy Statement

WWJZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Rotterdam, november 2022

Dit is het Privacy Statement van Compliance Community B.V. (Weetwatjezegt/WWJZ)., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3032 AC) Rotterdam aan het Hofplein 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 53393600.

Jitty van Doodewaerd
Arjen van Eeuwen

Leer compliant denken en doen

Vraag een gratis demo aan van onze e-learning programma’s

Demo aanvragen

Vragen naar aanleiding van dit Privacy Statement?

Neem dan contact met ons op.

Neem contact op